Author: Asmitha

0

NEELAMBARI SONG LYRICS – ACHARYA

Neelambari Song Telugu Lyrics నీలాంబరీ నీలాంబరీవేరెవ్వరే నీలా మరిఅయ్యోరింటి సుందరివయ్యారాల వల్లరినీలాంబరీ (నీలాంబరీ) వందే చంద్ర సోదరివస్తున్నాను నీ దరినీలాంబరీ నీలాంబరీ మంత్రాలేంటోయ్ ఓ పూజారికాలం పోదా చేజారితంత్రాలేవి రావే నారినేనేం చెయ్ నే నన్నారినువ్వే చూపాలేమో చిలిపి వలపు నగరి నీలాంబరీ నీలాంబరీవేరెవ్వరే నీలా...

PONI PONI SONG LYIRCS -NATYAM 0

PONI PONI SONG LYIRCS -NATYAM

Poni Poni Song Telugu Lyrics పోనీ పోనీ ఈ ప్రాణమేకలకై జరిగే ఓ త్యాగమేప్రేమే చిందించే రక్తమేకలకందించే ఆరాధనే హృదయమే అణువణువునఊపిరై నిను నిలిపినాప్రణయమే తను నిలువునాపతనమై పోవాలి సుమా మనసు విరిచి ఆ మంటలపైఆశల దహనం నేనిక చేయుటెలాగుండె చిదిమి ఆ గురుతులపైఆశయ రథమై...

0

INTHAKU NUVVEVARU SONG LYRICS – SNEHITHUDA

Inthaku Nuvvevaru Song Telugu Lyrics ఇంతకు నువ్వెవరు… వరసకు నాకెవరూఅంతగా గుచ్చి గుచ్చి… చెప్పేటందుకు నేనెవరూఇంతకు ముందెవరు… ఇంతగా నాకెవరూచెంతకు వచ్చి వచ్చి… చెప్పినవారే లేరెవరూ ఒక నిమిషం కోపముతో… మరు నిమిషం నవ్వులతోనను మురిపిస్తావో… మరిపిస్తావో ఎందుకునీ పంతము ఏమిటని… ఏ బంధము మనది...

0

KALLOLAM SONG LYRICS – PADI PADI LECHE MANASU

Kallolam Song Telugu Lyrics కల్లోలమెంటేసుకొచ్చే… పిల్ల గాలేనను చూస్తూనే… కమ్మెసెనేకల్లోని గాంధర్వ కన్యే… ఎక్కి రైలేవిహరించెనా భూలోకమే… గాలే తగిలింది అడిగే… నేలే పాదాలు కడిగేవానే పట్టింది గొడుగే… అతిధిగా నువ్వొచ్చావనే కలిసేందుకు తొందర లేదులేకల తీరక ముందుకు పోనులేకదిలేది అది… కరిగేది అదిమరి కాలమే… కంటికి...

0

DILSE DILSE SONG LYRICS – GABBAR SINGH

Dilse Dilse Song Telugu Lyrics దిల్ సే దిల్ సే నీ ఊహల్లోఎగసే ఎగసే ఆనందంలోపడి దొర్లేస్తున్న నీలాకాశంలోమెరిసే మెరిసే నీ కన్నుల్లోకురిసే కురిసే నీ నవ్వుల్లోచెలి దూకేస్తున్నా తికమక లోయల్లో తొలితొలి చూపుల మాయతొలకరిలో తడిసిన హాయాతనువుల తకదిమి చూశ ప్రియా, ఆ ఆఆగుండె...

0

KALAYA NIJAMA SONG LYRICS – COOLIE NO. 1

Kalaya Nijama Song Telugu Lyrics కలయా నిజమా తొలిరేయి హాయి మహిమాకలయా నిజమా… తొలిరేయి హాయి మహిమాఅలవాటు లేని సుఖమా… ఇక నిన్ను ఆపతరమాఅణిగున్న ఆడతనమా… ఇకనైన మేలుకొనుమాకలయా నిజమా తొలిరేయి హాయి మహిమా… కలయా నిజమా లేనిపోని ఏ కూనిరాగమో… లేచి రా అంటున్నదీ,...

0

AHO OKA MANASUKU NEDE PUTTINA ROJU SONG LYRICS – ALLARI PRIYUDU

Aho Oka Manasuku Nede Puttina Roju Song Telugu Lyrics అహో..! ఒక మనసుకు నేడే పుట్టినరోజుఅహో..! తన పల్లవి పాడే చల్లని రోజుఇదే… ఇదే, కుహూ స్వరాల కానుకమరో వసంత గీతిక జనించు రోజు… అహో..! ఒక మనసుకు నేడే పుట్టినరోజుఅహో..! తన పల్లవి...

0

OOO NARAPPA SONG LYRICS – NARAPPA

Ooo Narappa Song Telugu Lyrics ఓ ఓ ఓ ఓ నారప్ప… నువ్వంటే ఎంతో ఇట్టంగుందోయ్ నారప్పానిన్ను సూడంగానే ఇప్పారిందోయ్ నా రెప్పాఓ ఓ ఓ ఓ కన్నమ్మ… ఆ కంటి రెప్పై కాసుకుంట కన్నమ్మానీ జంటై అంటీ పెట్టుకుంట ఈ జన్మా ఇన్నేవా ఇట్టా...

0

BRATHAKAALI SONG LYRICS – OOSARAVELLI

Brathakaali Song Telugu Lyrics పెలపెల పెలమంటు పిడుగల్లేపెదవిని తాకింది తొలిముద్దుసరసర సరమంటు విషమల్లేనర నరం పాకింది తొలి ముద్దుగబగబ గబమంటు గునపాలేమెదడును తొలిచింది తొలిముద్దుఒకపది వెయ్యికోట్ల సూర్యుల్లైఎదురుగ నిలిచింది తొలి ముద్దు పెలపెల పెలమంటు పిడుగల్లేపెదవిని తాకింది తొలిముద్దుఒకపది వెయ్యికోట్ల సూర్యుల్లైఎదురుగ నిలిచింది తొలి ముద్దు...

0

AVUNA NENA SONG LYRICS – ALA

Avuna Nena Song Telugu Lyrics అవునా నేనా… ఎటో వెళ్ళిపోతున్నానాఅదే లోకమంటున్నానా… అరె ఏంటి ఇలా..! ఏనాడైనా ఇలా ఇంత ఆనందాన… ప్రపంచాన్ని ఊహించానా..!ఇదేం మాయారా..!ఎన్నడూ నన్నిలా చూడనేలేదుగా… బహుశా ఇపుడే కదిలానా… పదపదమన్నది ఈ మది… అసలు పరుగాపదే అదికడలి అనుకోదు కదా… ఈ...