Category: mani sharma

0

OOO NARAPPA SONG LYRICS – NARAPPA

Ooo Narappa Song Telugu Lyrics ఓ ఓ ఓ ఓ నారప్ప… నువ్వంటే ఎంతో ఇట్టంగుందోయ్ నారప్పానిన్ను సూడంగానే ఇప్పారిందోయ్ నా రెప్పాఓ ఓ ఓ ఓ కన్నమ్మ… ఆ కంటి రెప్పై కాసుకుంట కన్నమ్మానీ జంటై అంటీ పెట్టుకుంట ఈ జన్మా ఇన్నేవా ఇట్టా...

0

BOMMALI SONG LYRICS -BILLA

Bommali Song Telugu Lyrics మస్సాలా మిర్చి పిల్ల మజ్జా చేద్దాం వత్తావామస్సాలా మంటేత్తేలా మీఠా ముద్దే ఇత్తావాసీ పోరా రావద్దన్నా రయ్యా రయ్యా వత్తావాపో పోరా పొమ్మన్నాగా వచ్చిందారే పోతావాబొమ్మాళీ బొమ్మాళీ… నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీపెళ్ళంటూ అవ్వాలి… ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీఐతే యాడుందే...

0

CHITTI NADUMUNE CHUSTUNNA SONG LYRICS – GUDUMBA SHANKAR

Chitti Nadumune Chustunna Song Telugu Lyrics చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా… చిత్రహింసలో చస్తున్నాకంటపడదు ఇక ఎదురేమున్నా…చుట్టుపక్కలేమవుతున్నా… గుర్తుపట్టనే లేకున్నాచెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా… నడుమే ఉడుమై… నను పట్టుకుంటే జాణఅడుగే పడదే… ఇక ఎటుపోదామన్నాఆ మడతలో మహిమేమిటో… వెతకాలి తొంగి చూసైనాఆ నునుపులో పదునేమిటో… తేల్చాలి తప్పు...

0

CHIGURAKU CHATU CHILAKA SONG LYRICS – GUDUMBA SHANKAR

Chiguraku Chatu Chilaka Song Telugu Lyrics చిగురాకు చాటు చిలక… ఈ అలజడి ప్రేమేగాఅలవాటు లేదు గనక… మది సులువుగ నమ్మదుగాచిగురాకు చాటు చిలక… తను నడవద ధీమాగాఅనుకోని దారి గనక… ఈ తికమక తప్పదుగా… తను కూడా నాలాగా… అనుకుంటే మేలేగా…అయితే అది తేలనిదే…...

0

POOLA GHUMA GHUMA CHERANI SONG LYRICS – SRI ANJANEYAM

Poola Ghuma Ghuma Cherani Song Telugu Lyrics పూల ఘుమఘుమ చేరని… ఓ మూల ఉంటే ఎలాతేనె మధురిమ చేదని… ఆ మూతిముడుపేంటలాప్రేమంటే పామని బెదరాలా… ధీమాగా తిరగర మగరాయడాభామంటే చూడని వ్రతమేలా… పంతాలే చాలుర ప్రవరాఖ్యుడామారనే మారవా మారమే మానవామౌనివా మానువా తేల్చుకో మానవాపూల...

JWALA REDDY SONG LYRICS – SEETIMAARR 0

JWALA REDDY SONG LYRICS – SEETIMAARR

ఒయ్..! జ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డితెలంగాణ బిడ్డరో… కారా బూందీ లడ్డురోకారా బూందీ లడ్డురో… ఆడించే కబడ్డిరోజ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డిజ్వాలారెడ్డి… ఓయమ్మో జ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డి జ్వాలారెడ్డితెలంగాణ బిడ్డరో… కారా బూందీ లడ్డురోకారా బూందీ లడ్డురో… ఆడించే కబడ్డిరో బాలారెడ్డి బాలారెడ్డిఆంధ్ర టీము హెడ్డురో… కోనసీమ బ్లడ్డురోకోనసీమ బ్లడ్డురో… పోరడు ఏ టూ...

DINCHAK SONG LYRICS – RED 0

DINCHAK SONG LYRICS – RED

ఎక్కడీ దానవే… సక్కనీ కోమలిఒక్కదానివి ఉన్నావేందే… వస్తవా భీమిలీగంపెడు ఆశతో… దాటినా వాకిలిమోసం చేస్తే మీ మొగాళ్ళంతా… ఇడిసినా ఫ్యామిలీ అయ్..చెప్పుకుంటే బాధ… అరె, తీరిపోద్ది చంచితఅరె..సెట్టంతా మావోడున్నాడు… సెట్టు సేత్తడు నీ కథాఏడి… ఎక్కడున్నడు..?నా కళ్ళకు కనిపించమను, మీ హీరోని కూసింత పన్నెండు డబ్బాల… పాసెంజర్ బండెక్కి…పదకొండు...

KERATALA ADUGUNA SONG LYRICS – DEVI PUTRUDU 0

KERATALA ADUGUNA SONG LYRICS – DEVI PUTRUDU

కెరటాల అడుగున కనుచూపు మరకోననిదురపోతున్నాది ద్వారకఆ కృష్ణుడు ఏలిన ద్వారకశ్రీకృష్ణుడు నడిచిన ద్వారకఆ కృష్ణుడు ఏలిన ద్వారకశ్రీకృష్ణుడు నడిచిన ద్వారక బాలకృష్ణుని బంగారు మొలతాడుచిన్నికృష్ణుని సరిమువ్వ గజ్జెలుసత్యాభామాదేవి అలకపానుపురుక్మిణిదేవి తులసీవనముతీయని పాటల మురళితీరైన నెమలిపింఛంకృష్ణుడు ఊదిన శంఖంశిశుపాలుని చంపిన చక్రంకనులు తెరువకుండా కథలు కథలుగా ఉన్నవీ ఈనాటికీ...