Category: Sid Sriram

0

NEELAMBARI SONG LYRICS – ACHARYA

Neelambari Song Telugu Lyrics నీలాంబరీ నీలాంబరీవేరెవ్వరే నీలా మరిఅయ్యోరింటి సుందరివయ్యారాల వల్లరినీలాంబరీ (నీలాంబరీ) వందే చంద్ర సోదరివస్తున్నాను నీ దరినీలాంబరీ నీలాంబరీ మంత్రాలేంటోయ్ ఓ పూజారికాలం పోదా చేజారితంత్రాలేవి రావే నారినేనేం చెయ్ నే నన్నారినువ్వే చూపాలేమో చిలిపి వలపు నగరి నీలాంబరీ నీలాంబరీవేరెవ్వరే నీలా...

0

INTHENA INTHENA SONG LYRICS – SURYAKANTHAM

Inthena Inthena Song Telugu Lyrics ఇంతేనా ఇంతేనా… ప్రేమంటే ఇంతేనాపడినదాకా తెలియదే…ఇంతేనా ఇంతేనా… నీకైనా ఇంతేనామనసు లో లో… నిలువదే నిదుర లేదు కుదురు లేదు… నిమిషమైనా నాకేకదలలేను, వదలలేను… మాయ నీదేనామాటలైనా రానే రావు… పెదవిదాటే పైకేపక్కనున్నా వెతుకుతున్నా… నేను నిన్నేనా ప్రేమ ఆకాశం… సరిపోయేనా దేహంనీతో సావాసం… నను చేసేనా మాయంతారలన్నీ రాలిపోయె… కన్నులై వెలిగేదూరమంతా తీరిపోయె… మనసు తనువును తాకితే ఎదురు చూడని స్నేహమే… ఎదురు వచ్చిన వేళలోఎవరు...

0

NAMMAVE CHELI SONG LYRICS – NUVVANTE NENANI

Nammave Cheli Song Telugu Lyrics నమ్మవే చెలీ… నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానేనా మనస్సులో నిన్ను నిలిపి పూజిస్తున్నానేకంటిలోన పాపలా ఉండిపోవేగుండెలోన ఊపిరై నిండిపోవేనమ్మవే చెలీ… నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానేనా మనస్సులో నిన్ను నిలిపి పూజిస్తున్నానే నీవు లేని లోకమంతా శూన్యమల్లె తోస్తుందీచావురాక ఉండలేక బ్రతుకు నరకమౌతుందీతోడు...

0

AREREY MANASA SONG LYRICS – FALAKNUMA DAS

Arerey Manasa Song Telugu Lyrics ఏమన్నావో ఎదతో తెలుసా… ప్రేమనుకోనా మనసాచూడకముందే వెనకే నడిచే… తోడొకటుంది కలిసాతెలియదే అడగడం… ఎదురై నువ్వే దొరకడం…మాయనో ఏమిటో ఏమో… ఓ ఓ అరెరే మనసా…ఇదంతా నిజమా…ఇకపై మనమే… సగము సగమా… ఆ ఆఏమన్నావో ఎదతో తెలుసా… ప్రేమనుకోనా మనసా…...

0

ADIGA ADIGA SONG LYRICS – NINNU KORI

Adiga Adiga Song Telugu Lyrics అడిగా అడిగా ఎదలో లయనడిగా… కదిలె క్షణమా చెలి ఏదనినన్నె మరిచా తన పేరునె తలిచా… మదినే అడిగా తన ఊసేదని నువ్వె లేని నన్ను ఊహించలేను… నా ప్రతి ఊహలోను వెతికితే మనకదేనీలోనె ఉన్న నిను కోరి ఉన్న… నిజమై...

0

NAA KANULU EPUDU SONG LYRICS – RANG DE

Naa Kanulu Epudu Song Telugu Lyrics నా కనులు ఎపుడూ కననె కననిపెదవులెపుడూ అననె అననిహృదయమెపుడూ విననె విననీమాయలో తేలుతున్నా నా మనసు తలుపే… తెరచి తెరచివెలుగు తెరలే… పరచి పరచికలలు నిజమై… ఎదుట నిలిచిపిలిచెనే ఈ క్షణానచేదుపై తీపిలా… రేయిపై రంగులానేలపై నింగిలాగుప్పెడు గుండెకు… పండుగ ఈ...

HEY IDI NENENA  SONG LYRICS – SOLO BRATHUKE SO  BETTER 0

HEY IDI NENENA SONG LYRICS – SOLO BRATHUKE SO BETTER

హే ఇది నేనేనా..!హే ఇది నిజమేనా..!!ఆ అద్దములోన కొత్తగా కనబడుతున్నా…ఈ సోలో బతుకే నువ్ వచ్చేశాకే… నన్నే తోస్తుందే కడదాకా నీ ఎనకే ధీమ్ థోమ్ థోమ్… ధీమ్ థోమ్ థోమ్ధీమ్ ధీమ్ తననా… ధీమ్ థోమ్ థోమ్గుండెల్లో మొదలయ్యిందే…ధీమ్ ధీమ్ తననా… ధీమ్ థోమ్ థోమ్ధీమ్...

SAMAJAVARAGAMANA SONG LYRICS – ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO 0

SAMAJAVARAGAMANA SONG LYRICS – ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO

నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు ఆ చూపులనల తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు ఆ చూపులనల తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు నీ కళ్లకి కావలి కాస్తాయే కాటుకలా నా కలలు నువ్వు...

MAATE VINADHUGA SONG LYRICS – TAXIWALA 0

MAATE VINADHUGA SONG LYRICS – TAXIWALA

మాటే వినదుగ మాటే వినదుగ పెరిగే వేగమే తగిలే మేఘమే అసలే ఆగదు ఈ పరుగే ఒకటే గమ్యమే దారులు వేరులే పయనమే నీ పనిలే అరెరే పుడుతూ మొదలే మలుపు కుదుపు నీదే ఆ అద్దమే చూపెను  బ్రతుకులలో తీరే ఆ వైపర్ తుడిచే కారే...

YEMUNNAVE PILLA SONG LYRICS – NALLAMALLA 0

YEMUNNAVE PILLA SONG LYRICS – NALLAMALLA

లేత లేగదూడ పిల్ల తాగేపొదుగులోని పాల రంగు నువ్వేపచ్చ పైరు ఓని ఒంటికేసుకొని ఏమున్నవేనింగి సాటుకున్న సినుకు నువ్వేసూటిగా దూకేసి తాకినావేఎలిసిపోని వాన జల్లులాగా ఏమున్నవేఓ… మల్లెపూలన్నీ కుళ్ళుకునేలాఏమున్నవే పిల్ల… ఏమున్నవేతేనెటీగలన్నీ సుట్టుముట్టేలాఏమున్నవే పిల్ల… ఏమున్నవేసూరీడు సూడు పొద్దు దాటినా నిన్ను సూసి పోలేడేసీకటి ధాటినా సెందురుడు…...