Category: telugu movies 2020

0

KOTTHAGA KOTTHAGA SONG LYRICS – MISS INDIA

Kotthaga Kotthaga Song Telugu Lyrics కొత్తగా కొత్తగా కొత్తగా…రంగులే నింగిలో పొంగె సారంగమై… లిప్తలో క్షిప్తమే కానని…కాలమే మొలకలే వేసే నా సొంతమై.. నిన్నలో ఉన్న నీటి చారని..కన్నులే తొంగి చూసుకోవనీ… అందుకోలేని అంతు లేదని…అంతటా సంతసం ఉందనీ… దారినే మారిపోయిందనీ..దాగిపోలేదుగా ఆమనీ…చేయి చాస్తున్న ఈ...

CHUKKALA CHUNNI SONG LYRICS – SR KALYANAMANDAPAM 0

CHUKKALA CHUNNI SONG LYRICS – SR KALYANAMANDAPAM

తొ తో రుత్తో త్తోత్తోతొ తో రుత్తో త్తోత్తోతొ తో రుత్తో త్తోత్తోతొ తో తొవ్ తో… హే చుక్కల చున్నీకే… నా గుండెను కట్టావేఆ నీలాకాశంలో… గిర్రా గిర్రా తిప్పేసావేమువ్వల పట్టీకే… నా ప్రాణం చుట్టావేనువ్వెళ్ళే దారంతా…  అరె..! గళ్ళు గళ్ళు మోగించావేవెచ్చా వెచ్చా ఊపిరితోటి…...

ARERE AKASHAM SONG LYRICS – COLOUR PHOTO 0

ARERE AKASHAM SONG LYRICS – COLOUR PHOTO

అరెరే ఆకాశంలో ఓ ఓ ఓన… ఇల్లే కడుతున్నావా ఆ ఆఆసూరీడు కూడా పడలేని సోట… రంగేసినాడు తలదాసుకుంటాతనరూపు తానే తెగ సూసుకుంటా ఆ ఆ…మా కిట్టిగాడు పడ్డాడు తంటా ఆఆ…అరెరే ఆకాశంలో ఓ ఓ ఓన… ఇల్లే కడుతున్నానా ఆ ఆఆ ఓ ఓ ఓఓ… సిత్రలహరి పాటంట...

VASTHUNNAA VACHESTUNA SONG LYRICS – V 0

VASTHUNNAA VACHESTUNA SONG LYRICS – V

చూస్తున్న చూస్తూనే ఉన్న కనురెప్పయినా పడనీక..వస్తానని చెబుతున్న మనసుకు వినిపించదు తెలుసా… చూస్తున్న చూస్తూనే ఉన్న కనురెప్పయినా పడనీక..ఏం చేస్తున్న ధ్యాసంతా నీమీదే తెలుసా… నిను చూడనిదే ఆగనని ఊహల ఉబలాటం..ఉసి కొడుతుంటే.. వస్తున్న వచ్చేస్తున్నా.. వద్దన్నా వదిలేస్తానా..కవ్విస్తూ కనబడకున్నా.. ఉవ్వెత్తున ఉరికొస్తున్న… చూస్తున్న చూస్తూనే ఉన్న కనురెప్పయినా...

MANASU MAREE MATTHUGAA SONG LYRICS – V 0

MANASU MAREE MATTHUGAA SONG LYRICS – V

మనసు మరీ మత్తుగా..తూగి పోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ. వయసు మరీ వింతగా..విస్తుబోతున్నదే నీదే ఈ లీల. అంతగా కవ్విస్తావేం గిల్లి,అందుకే బంధించెయ్ నన్నల్లీ.. ఖిలాడీ కోమలీ.. గుళేబకావలి,సుఖాల జావలి.. వినాలి కౌగిలీ… మనసు మరీ మత్తుగా..తూగి పోతున్నదే ఏమో ఈ వేళ. వయసు మరీ వింతగా..విస్తుబోతున్నదే...

THARAGATHI GADHI SONG lYRICS – COLOUR PHOTO 0

THARAGATHI GADHI SONG lYRICS – COLOUR PHOTO

తొలి పలుకులతోనే కరిగిన మనసు… చిరు చినుకుల లాగే జారేగుసగుసలను వింటూ అలలుగ వయసు… పదపదమని తీరం చేరే ఏ పనీపాట లేనీ… ఈ చల్ల గాలిఓ సగం చోటే కోరి… మీ కథే విందా ఊరూ పేరూ లేని… ఊహా లోకానాతారాతీరం దాటి… సాగిందా ప్రేమా...

WHATTEY BEAUTY  SONG LYRICS- BHEESHMA 0

WHATTEY BEAUTY SONG LYRICS- BHEESHMA

ఏ వాట్టే వాట్టే వాట్టే బ్యూటి..నువ్వు యాడ ఉంటే ఆన్నే ఊటీ.. ఏ వాట్టే వాట్టే వాట్టే బ్యూటినువ్వు యాడ ఉంటే ఆన్నే ఊటీ..తిప్పూతుంటే నడుమే నాటినా కండ్లే చేసె కంత్రీ డ్యూటి.. నువ్వు దగ్గరి కొస్తాంటే …. సల్లగ సలి పెడతాందే..దూరమెల్లి పోతంటే… మస్త్ ఉడక...

SUPER CUTE YE SONG LYRICS – BHEESHMA 0

SUPER CUTE YE SONG LYRICS – BHEESHMA

హో ఆయ్ ఆయ్ యెహో ఆయ్ ఆయ్ యె హో నీ నవ్వేమో సూపర్ క్యూటేనీ వైట్ చున్నీ సూపర్ క్యూటేఓ లుక్కు తోటి పెంచావే నాలో హార్ట్ బీటే నీ నడకెంతో సూపర్ క్యూటేనీ అవుట్ లుక్కే సూపర్ క్యూటేనా కళ్ళకే నువ్వు మిస్ వరల్డ్ కన్నా...

HEY CHOOSA SONG LYRICS – BHEESHMA 0

HEY CHOOSA SONG LYRICS – BHEESHMA

హే చూశా నేను నీ వైపునువ్వు నన్నే చూడనంత సేపు… దోబుచులాటేదో నీతో బాగుందిరా… నా ఇష్టం దాచుకుంది చూపునా కోపం పెంకి కాసేపు అంతులేని ఆశేదో ఎదలో దాగుందిరా అలిగిన అడిగినా నీ దానినిమురుసినా మెరిసినా నీ వల్లనేతలచినా తరిమినా నీ ధ్యాసనే .. ఓహో.....

SAMAJAVARAGAMANA SONG LYRICS – ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO 0

SAMAJAVARAGAMANA SONG LYRICS – ALA VAIKUNTHAPURRAMULOO

నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు ఆ చూపులనల తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు నీ కాళ్ళని పట్టుకు వదలనన్నవి చూడే నా కళ్లు ఆ చూపులనల తొక్కుకు వెళ్లకు దయలేదా అసలు నీ కళ్లకి కావలి కాస్తాయే కాటుకలా నా కలలు నువ్వు...