Tagged: hit songs

0

VINAVE VINAVE SONG LYRICS – RAJA RANI

Vinave Vinave Song Telugu Lyrics వినవే వినవే… మనసా వినవేనువు వేరైతే… నేనే లేనేహృదయం ఉదయం… కనదే ఇకపైక్షణమే యుగమై… పడనీ మెదపై మసకయంచు దారిలోకె… ఎండలాగా చేరుమాఇసుకనిండు ఈ ఎడారి పైన… వాన చల్లుమాఆణువణువూ నీ వలపే… క్షణక్షణమూ నీ తలపేఆణువణువూ నీ వలపే…...

0

BOMMALI SONG LYRICS -BILLA

Bommali Song Telugu Lyrics మస్సాలా మిర్చి పిల్ల మజ్జా చేద్దాం వత్తావామస్సాలా మంటేత్తేలా మీఠా ముద్దే ఇత్తావాసీ పోరా రావద్దన్నా రయ్యా రయ్యా వత్తావాపో పోరా పొమ్మన్నాగా వచ్చిందారే పోతావాబొమ్మాళీ బొమ్మాళీ… నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీపెళ్ళంటూ అవ్వాలి… ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీఐతే యాడుందే...

0

INTHENA INTHENA SONG LYRICS – SURYAKANTHAM

Inthena Inthena Song Telugu Lyrics ఇంతేనా ఇంతేనా… ప్రేమంటే ఇంతేనాపడినదాకా తెలియదే…ఇంతేనా ఇంతేనా… నీకైనా ఇంతేనామనసు లో లో… నిలువదే నిదుర లేదు కుదురు లేదు… నిమిషమైనా నాకేకదలలేను, వదలలేను… మాయ నీదేనామాటలైనా రానే రావు… పెదవిదాటే పైకేపక్కనున్నా వెతుకుతున్నా… నేను నిన్నేనా ప్రేమ ఆకాశం… సరిపోయేనా దేహంనీతో సావాసం… నను చేసేనా మాయంతారలన్నీ రాలిపోయె… కన్నులై వెలిగేదూరమంతా తీరిపోయె… మనసు తనువును తాకితే ఎదురు చూడని స్నేహమే… ఎదురు వచ్చిన వేళలోఎవరు...

0

KANNULLO UNNAVU SONG LYRICS – POLICEODU

Kannullo Unnavu Song Telugu Lyrics కన్నుల్లో ఉన్నావు… నా కంటి పాపవైగుండెల్లో నిండావు… నా గుండె సవ్వడైనీ ఊహ నాకు ఊపిరై… నాలోకి చేరుకున్నదినీ పేరు ప్రాణనాడి అయినది… ఓఓ ఓఓ ఓకన్నుల్లో ఉన్నావు… నా కంటి పాపవైగుండెల్లో నిండావు… నా గుండె సవ్వడై ఉభయకుసల...

0

NESTHAMA NESTHAMA SONG LYRICS – DAMARUKAM

Nesthama Nesthama Song Telugu Lyrics నేస్తమా నేస్తమా నువ్వె కోయిలై వాలతానంటేతోటలా మారనా నీకోసంప్రాణమా ప్రాణమా నువ్వే వేకువై చేరుతానంటేతూరుపై చూడనా నీకోసంనేననే పేరులో నువ్వు… నువ్వనే మాటలో నేనుఈ క్షణం ఎంత బాగుందో ప్రేమలాగాఓహో, ప్రేమకే రూపమే ఇచ్చి… దానికే ప్రాణమే పోస్తేఉండదా నిండుగా...

0

OH BABY SONG LYRICS – OH BABY

Oh Baby Song Telugu Lyrics ఏదో… ఏదో, ఉల్క నేరుగా భూమిపైన వాలగాబేబీ అవతరించే అదిగో… ఏదో… ఏదో, ఉల్క నేరుగా భూమిపైన వాలగాబేబీ అవతరించే అదిగో… ఒళ్లంత వెటకారం… పుట్టింది సూర్యకాంతంఆకారం తూనీగ… ముట్టుకుంటే కందిరీగ ఓ బేబీ ఓ బేబీ… ఓ బేబీ...

0

NEE PRASHNALU NEEVE SONG LYRICS – KOTHA BANGARU LOKAM

Nee Prashnalu Neeve Song Telugu Lyrics నీ ప్రశ్నలు నీవే… ఎవ్వరో బదులివ్వరుగానీ చిక్కులు నీవే… ఎవ్వరూ విడిపించరుగాఏ గాలో నిన్ను… తరుముతుంటే అల్లరిగాఆగాలో లేదో… తెలియదంటే చెల్లదుగా పది నెలలు తనలో… నిన్ను మోసిన అమ్మైనాఅపుడో ఇపుడో… కననే కనను అంటుందాప్రతి కుసుమం తనదే…...

0

HOYNA EM CHANDINI RA SONG LYRICS – AATA

Hoyna Em Chandini Ra Song Telugu Lyrics ఓలియో ఓలియో హోరెత్తావే గోదారిఎల్లువై తుల్లవిలా గట్టు జారీఓలియో ఓలియో ఊరేగావే సింగారిఇంతకీ యాడుందే అత్తింటి దారి హొయ్ నా హొయ్ నా హొయ్ నాహొయ్ నా హొయ్ నా హొయ్ నా హొయ్ నా… ఏం...

0

RAMBA OORAVASI SONG LYRICS – ALLUDU ADHURS

Ramba Ooravasi Song Telugu Lyrics హే… సిల్క్ స్మిత, జయమాల్ని… జ్యోతి లచ్చిమిఅందంలో చందంలో… రిలేటెడ్ టు మీహే… కత్తిరీనా, కర్రీనా… సన్నీ లియోనీఅందరూ నా సిస్టర్సే… ప్లీజ్ బిలీవ్ మీ హే కోకారైకా నేనేసాక… నాసాటి రాలేదు ఏ తారకకుర్రాలింకా ఈలెయ్యక… ఎట్టాగ ఆగేది...

0

YETO VALLIPOYINDI MANASU SONG LYRICS – NINNE PELLADATHA

Yeto Vallipoyindhi Manasu Song Telugu Lyrics ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు…ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు… ఇలా ఒంటరయ్యింది వయసుఓ చల్లగాలి ఆచూకి తీసీ… కబురియ్యలేవా ఏమయిందో… ఓ ఎటో వెళ్ళిపోయింది మనసు… ఎటెళ్ళిందో అది నీకు తెలుసుఓ చల్ల గాలి ఆచూకి తీసీ… కబురియ్యలేవా..!!ఏమయిందో ఏమయిందో… ఏమయిందో…!!!...