Tagged: Sid Sriram

0

INTHENA INTHENA SONG LYRICS – SURYAKANTHAM

Inthena Inthena Song Telugu Lyrics ఇంతేనా ఇంతేనా… ప్రేమంటే ఇంతేనాపడినదాకా తెలియదే…ఇంతేనా ఇంతేనా… నీకైనా ఇంతేనామనసు లో లో… నిలువదే నిదుర లేదు కుదురు లేదు… నిమిషమైనా నాకేకదలలేను, వదలలేను… మాయ నీదేనామాటలైనా రానే రావు… పెదవిదాటే పైకేపక్కనున్నా వెతుకుతున్నా… నేను నిన్నేనా ప్రేమ ఆకాశం… సరిపోయేనా దేహంనీతో సావాసం… నను చేసేనా మాయంతారలన్నీ రాలిపోయె… కన్నులై వెలిగేదూరమంతా తీరిపోయె… మనసు తనువును తాకితే ఎదురు చూడని స్నేహమే… ఎదురు వచ్చిన వేళలోఎవరు...

0

NAMMAVE CHELI SONG LYRICS – NUVVANTE NENANI

Nammave Cheli Song Telugu Lyrics నమ్మవే చెలీ… నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానేనా మనస్సులో నిన్ను నిలిపి పూజిస్తున్నానేకంటిలోన పాపలా ఉండిపోవేగుండెలోన ఊపిరై నిండిపోవేనమ్మవే చెలీ… నిన్ను నేను ప్రేమిస్తున్నానేనా మనస్సులో నిన్ను నిలిపి పూజిస్తున్నానే నీవు లేని లోకమంతా శూన్యమల్లె తోస్తుందీచావురాక ఉండలేక బ్రతుకు నరకమౌతుందీతోడు...

0

AREREY MANASA SONG LYRICS – FALAKNUMA DAS

Arerey Manasa Song Telugu Lyrics ఏమన్నావో ఎదతో తెలుసా… ప్రేమనుకోనా మనసాచూడకముందే వెనకే నడిచే… తోడొకటుంది కలిసాతెలియదే అడగడం… ఎదురై నువ్వే దొరకడం…మాయనో ఏమిటో ఏమో… ఓ ఓ అరెరే మనసా…ఇదంతా నిజమా…ఇకపై మనమే… సగము సగమా… ఆ ఆఏమన్నావో ఎదతో తెలుసా… ప్రేమనుకోనా మనసా…...

0

ADIGA ADIGA SONG LYRICS – NINNU KORI

Adiga Adiga Song Telugu Lyrics అడిగా అడిగా ఎదలో లయనడిగా… కదిలె క్షణమా చెలి ఏదనినన్నె మరిచా తన పేరునె తలిచా… మదినే అడిగా తన ఊసేదని నువ్వె లేని నన్ను ఊహించలేను… నా ప్రతి ఊహలోను వెతికితే మనకదేనీలోనె ఉన్న నిను కోరి ఉన్న… నిజమై...

HEY IDI NENENA  SONG LYRICS – SOLO BRATHUKE SO  BETTER 0

HEY IDI NENENA SONG LYRICS – SOLO BRATHUKE SO BETTER

హే ఇది నేనేనా..!హే ఇది నిజమేనా..!!ఆ అద్దములోన కొత్తగా కనబడుతున్నా…ఈ సోలో బతుకే నువ్ వచ్చేశాకే… నన్నే తోస్తుందే కడదాకా నీ ఎనకే ధీమ్ థోమ్ థోమ్… ధీమ్ థోమ్ థోమ్ధీమ్ ధీమ్ తననా… ధీమ్ థోమ్ థోమ్గుండెల్లో మొదలయ్యిందే…ధీమ్ ధీమ్ తననా… ధీమ్ థోమ్ థోమ్ధీమ్...

YEMUNNAVE PILLA SONG LYRICS – NALLAMALLA 0

YEMUNNAVE PILLA SONG LYRICS – NALLAMALLA

లేత లేగదూడ పిల్ల తాగేపొదుగులోని పాల రంగు నువ్వేపచ్చ పైరు ఓని ఒంటికేసుకొని ఏమున్నవేనింగి సాటుకున్న సినుకు నువ్వేసూటిగా దూకేసి తాకినావేఎలిసిపోని వాన జల్లులాగా ఏమున్నవేఓ… మల్లెపూలన్నీ కుళ్ళుకునేలాఏమున్నవే పిల్ల… ఏమున్నవేతేనెటీగలన్నీ సుట్టుముట్టేలాఏమున్నవే పిల్ల… ఏమున్నవేసూరీడు సూడు పొద్దు దాటినా నిన్ను సూసి పోలేడేసీకటి ధాటినా సెందురుడు…...

AANANDAM MADIKE SONG LYRICS – ISHQ 0

AANANDAM MADIKE SONG LYRICS – ISHQ

ఏమైందో ఈ వేళ ఈ గాలిరంగులేవో చల్లిందా… ఓ ఓహో ఓఓఅందమైన ఊహేదో మదిలో వాలిఅల్లరేదో చేసిందా… ఓ ఓహో ఓఓమెత్తనైన నీ పెదవులపై… నా పేరే రాశావానే పలికే భాషే నువ్వయావే వెన్నెలా, హోరెండు కన్నులెత్తి గుండెలపై… నీ చూపే గీశావాఆ గీతే దాటి అడుగునైనా…...

KOLA KALLE ILAA SONG LYRICS – VARUDU KAAVALENU 0

KOLA KALLE ILAA SONG LYRICS – VARUDU KAAVALENU

చూపులే నా గుండె అంచుల్లోకుంచెలా నీదే బొమ్మ గీస్తున్నాయేపువ్వులా నా ఊహల గుమ్మంలోతోరణమవుతూ నువ్వే నిలుచున్నావేకొంచమైనా ఇష్టమేనా అడుగుతుందేమౌనంగా నా ఊపిరేదూరమున్నా చేరువవుతూ… నాలోని ఈ తొందరే కోల కళ్ళే ఇలా… గుండె గిల్లే ఎలానీలి మబ్బుల్లో నేనే తేలేంతలాకొంటె నవ్వే ఇలా… చంపుతుంటే ఎలాకొత్తరంగుల్లో ప్రాణమే...

KADALALLE SONG LYRICS – DEAR COMRADE 0

KADALALLE SONG LYRICS – DEAR COMRADE

కడలల్లె వేచె కనులే… కదిలేను నదిలా కలలేకడలల్లె వేచె కనులే… కదిలేను నదిలా కలలేఒడి చేరి ఒకటైపోయే… ఒడి చేరి ఒకటైపోయేతీరం కోరే ప్రాయం… విరహం పొంగెలే… హృదయం ఊగెలేఅధరం అంచులే… మధురం కోరెలే అంతేలేని ఏదో తాపం ఏమిటిలా..!నువ్వేలేక వేధిస్తుందే వేసవిలా..!చెంత చేరి సేదతీరే ప్రాయమిలా..!చెయ్యిచాచి...

OKEY OKA LOKAM SONG LYRICS | SASHI 0

OKEY OKA LOKAM SONG LYRICS | SASHI

Okey Oka Lokam Song Lyrics in Telugu ఒకే ఒక లోకం నువ్వే … లోకంలోన అందం నువ్వే అందానికే హృదయం నువ్వే … నాకే అందావే ఎకాఎకీ కోపం నువ్వే … కోపంలోన దీపం నువ్వే దీపం లేని వెలుతురు నువ్వే … ప్రాణాన్నిలా...