Tagged: telugu hit song lyrics

0

DILSE DILSE SONG LYRICS – GABBAR SINGH

Dilse Dilse Song Telugu Lyrics దిల్ సే దిల్ సే నీ ఊహల్లోఎగసే ఎగసే ఆనందంలోపడి దొర్లేస్తున్న నీలాకాశంలోమెరిసే మెరిసే నీ కన్నుల్లోకురిసే కురిసే నీ నవ్వుల్లోచెలి దూకేస్తున్నా తికమక లోయల్లో తొలితొలి చూపుల మాయతొలకరిలో తడిసిన హాయాతనువుల తకదిమి చూశ ప్రియా, ఆ ఆఆగుండె...

0

CHITTI NADUMUNE CHUSTUNNA SONG LYRICS – GUDUMBA SHANKAR

Chitti Nadumune Chustunna Song Telugu Lyrics చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా… చిత్రహింసలో చస్తున్నాకంటపడదు ఇక ఎదురేమున్నా…చుట్టుపక్కలేమవుతున్నా… గుర్తుపట్టనే లేకున్నాచెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా… నడుమే ఉడుమై… నను పట్టుకుంటే జాణఅడుగే పడదే… ఇక ఎటుపోదామన్నాఆ మడతలో మహిమేమిటో… వెతకాలి తొంగి చూసైనాఆ నునుపులో పదునేమిటో… తేల్చాలి తప్పు...

0

BANGARU KODI PETTA SONG LYRICS – GHARANA MOGUDU

Bangaru Kodi Petta Song Telugu Lyrics అప్ అప్ హ్యాండ్సప్… పాపా హ్యాండ్సప్, హ హ బంగారు కోడిపెట్ట వచ్చెనండి…హే పాపా హే పాపా… హే పాపబంగారు కోడిపెట్ట వచ్చెనండిహే పాపా హే పాపా… హే పాపచెంగావి చీర గుట్టు… చూసుకోండిహే పాపా హే పాపా…...

0

OH BABY SONG LYRICS – OH BABY

Oh Baby Song Telugu Lyrics ఏదో… ఏదో, ఉల్క నేరుగా భూమిపైన వాలగాబేబీ అవతరించే అదిగో… ఏదో… ఏదో, ఉల్క నేరుగా భూమిపైన వాలగాబేబీ అవతరించే అదిగో… ఒళ్లంత వెటకారం… పుట్టింది సూర్యకాంతంఆకారం తూనీగ… ముట్టుకుంటే కందిరీగ ఓ బేబీ ఓ బేబీ… ఓ బేబీ...

0

NEE PRASHNALU NEEVE SONG LYRICS – KOTHA BANGARU LOKAM

Nee Prashnalu Neeve Song Telugu Lyrics నీ ప్రశ్నలు నీవే… ఎవ్వరో బదులివ్వరుగానీ చిక్కులు నీవే… ఎవ్వరూ విడిపించరుగాఏ గాలో నిన్ను… తరుముతుంటే అల్లరిగాఆగాలో లేదో… తెలియదంటే చెల్లదుగా పది నెలలు తనలో… నిన్ను మోసిన అమ్మైనాఅపుడో ఇపుడో… కననే కనను అంటుందాప్రతి కుసుమం తనదే…...

0

CHOODODDANTUNA SONG LYRICS – POKIRI

Choododdantuna Song Telugu Lyrics చూడొద్దంటున్నా చూస్తూనే ఉంటానా కోసం ఇంతందంగా పుట్టావనుకుంటావద్దొద్దంటున్నా వస్తూనే ఉంటాకలకాలం నీ కౌగిళ్ళే నా ఇల్లనుకుంటావచ్చేయ్‌నా వచ్చేయ్‌నా… మోమాటమింక మనకేలవచ్చేయ్‌నా వచ్చేయ్‌నా… ఆరాటమేదో కలిగేలావచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా… బొట్టెట్టి నిన్ను పిలవాలావచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా వచ్చేయ్‌వా సడియో సడియో సడియో… నేనే వస్తానుగాసడియో సడియో...

0

OKA MARU KALISINA ANDAM SONG LYRICS – GHAJINI

Oka Maru Kalisina Andam Song Telugu Lyrics నాననాననా నాన నననా… నాననాననా నాన నననానాననాననా నాన నననా… తురుకు తురుకు తురుదుమ్ ఒకమారు కలిసిన అందం… అలలాగ ఎగిసిన కాలంఒకమారు కలిసిన అందం… అలలాగ ఎగిసిన కాలంకంటికెదురుగ కనబడగానే… అంతే తడబడినానేకంటికెదురుగ కనబడగానే… అంతే తడబడినానేతన...

SWAMY SWAMY RA RA SONG LYRICS – SWAMY RA RA 0

SWAMY SWAMY RA RA SONG LYRICS – SWAMY RA RA

Swamy Swamy Ra Ra Song Telugu Lyrics https://youtu.be/TEYWJZ9RkMQ కృష్ణుడికే ఇది వింత… శ్రీ కృష్ణుడికే ఇది వింతజేబు దొంగలు అందరిలోను… జాతి రత్నం కిల్లాడివీడు చూడు… ఊరులోనె ఆణిముత్యం…ఒహో ఓఓ కృష్ణుడికే ఇది వింత… చోరులుగ వీల్లంతఆరితేరిన ఈ చెతి వాటం ఇది…అలనాటి మేటి కళలల్లో ఒకటి…స్వామి...

0

NEELAKASHAMLO SONG LYRICS – SUKUMARUDU

Neelakashamlo Song Telugu Lyrics ఓ… నీలాకాశంలో మెరిసే చంద్రుడివే…రివ్వున నేలకు జారి… నాకై వచ్చావేఓహో హో… పొంగే నదిలా… నన్నే మార్చావేచిన్ని గుండెల్లోన… అలజడి రేపావే హే ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యా… నీ ఊహల జడిలోచక్కిలిగింతలు మొదలాయే… ఇక నా ఒడిలోనీవల్లే నీవల్లే-రా… సుకుమారఈ మాయ నీవల్లేరా…ఏదో...

0

KAMMUKUNNA CHIKATLONA SONG LYRICS – ARUNDHATI

Kammukunna Chikatlona Song Telugu Lyrics కమ్ముకొన్న చీకట్లోన… కుమ్ముకొచ్చే వెలుతురమ్మగచ్చకట్టి కత్తిపడితే… చిచ్చురేపే కాళివమ్మనీ కన్ను ఉరిమి చూడగానే… దూసిన కత్తి వణికిపోవునమ్మ, జేజమ్మాకుంచెపట్టి బొమ్మగీస్తే… అదే నీ గుండెకే అద్దమమ్మఅందరిని ఆదరించే దయామయి… అన్నపూర్ణ నీవమ్మఆలన పాలనలో నువ్వే ఈ నేలకు తల్లివమ్మ నువ్వు...