Tagged: telugu hit song

0

CHITTI NADUMUNE CHUSTUNNA SONG LYRICS – GUDUMBA SHANKAR

Chitti Nadumune Chustunna Song Telugu Lyrics చిట్టి నడుమునే చూస్తున్నా… చిత్రహింసలో చస్తున్నాకంటపడదు ఇక ఎదురేమున్నా…చుట్టుపక్కలేమవుతున్నా… గుర్తుపట్టనే లేకున్నాచెవిన పడదు ఎవరేమంటున్నా… నడుమే ఉడుమై… నను పట్టుకుంటే జాణఅడుగే పడదే… ఇక ఎటుపోదామన్నాఆ మడతలో మహిమేమిటో… వెతకాలి తొంగి చూసైనాఆ నునుపులో పదునేమిటో… తేల్చాలి తప్పు...

0

CHIGURAKU CHATU CHILAKA SONG LYRICS – GUDUMBA SHANKAR

Chiguraku Chatu Chilaka Song Telugu Lyrics చిగురాకు చాటు చిలక… ఈ అలజడి ప్రేమేగాఅలవాటు లేదు గనక… మది సులువుగ నమ్మదుగాచిగురాకు చాటు చిలక… తను నడవద ధీమాగాఅనుకోని దారి గనక… ఈ తికమక తప్పదుగా… తను కూడా నాలాగా… అనుకుంటే మేలేగా…అయితే అది తేలనిదే…...

0

AHA KANNE CHILAKA SONG LYRICS – KALYANA RAMUDU

Aha Kanne Chilaka Song Telugu Lyrics ఆహా ఆహా అహహా హహా హాఆహా ఆహా అహహా ఆహాఆహా ఆహా అహహా హహా హా ఆహా కన్నె చిలకా…  అహహా కోరి వచ్చా, హో హో హెనీకే మనసు ఇచ్చా… అందుకే కోరి వచ్చానాలో ప్రాణం నీవనీ…...

0

THANULEKA NENU SONG LYRICS – HAPPY DAYS

Thanuleka Nenu Song Telugu Lyrics చలించనీ… ఓఓ ఓఓఓ ఓఓ వో హో హోక్షణాలకే… ఓఓ ఓఓఓ ఓఓ వో హో హో కోరుకున్నా కోరికల వానన్నా…చేరువైనా చేయి కలపాలన్నాచెదిరిన కల అయినా… విడువను కలనైనాఓ ఓఓ ఓ ఓఓ ఓ… ఓ ఓఓ ఓ...

0

CHEMMA CHEKKA SONG LYRICS – PELLI SANDADI

Chemma Chekka Song Telugu Lyrics అబ్రపదమ్మున విభ్రమ విలసిత… శుబ్ర కౌముదీ దీపికా ఆఆ ఆధుగ్ధాంభోనిదిజనిత లలిత… సౌందర్య ముగ్ధశ్రీ నాయికా చెమ్మ చెక్క చెమ్మచెక్క… చారడేసి మొగ్గఎర్రబడ్డ కుర్రబుగ్గ… ముద్దు పేరు సిగ్గాలేత పెదవులే… పగడ కాంతులుబొట్టు ఎరుపులే… పొద్దు పొడుపులురామచిలక ముక్కుపుడక… రమణిపాపకు…...

0

RARA NA VEERA SONG LYRICS – GANGA

Rara Na Veera Song Telugu Lyrics రెప్పకెలా ఓదార్పు… కన్ను ఎండమావి చూపునా మదిలో నిట్టూర్పు… తరిమెను నీ వైపుఆశ నీ మీదేనయా… మనసిదనీ కసి కలని కైపెక్కనీవు రారా నా వీర… కనులే నీ చూపు వెతికెనురారా నా వీర… మది మెలే పడే...

0

UNNATTUNDI GUNDE SONG LYRICS – NINNU KORI

Unnattundi Gunde Somg Telugu Lyrics ఉన్నట్టుండి గుండె… వంద కొట్టుకుందేఎవ్వరంట ఎదురైనది…సంతోషాలే నిండే… బంధం అల్లుకుందేఎప్పుడంట ముడిపడినది… నేనా, నేనా ఇలా నీతో ఉన్న…అవునా, అవునా… అంటూ ఆహా అన్నా… హేయ్ నచ్చిన చిన్నది మెచ్చిన తీరు… ముచ్చటగా నను హత్తుకుపోయే…పోయే… పోయే.. ఏ ఏ...

0

JIL JIL JIGA SONG LYRICS – HAPPY DAYS

పొద్దున లెగాలీ… స్నానం చెయ్యాలీబస్సు ఎక్కాలీ… కాలేజ్ కెల్లాలీ ఓఓఓ ఓ ఓ ఓ ఓ………బాత్‌రూంలో పాటలు… బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌తో మాటలుఅమ్మ ముందు వండర్లు… నాన్న ముందు బ్లండర్లుపాకెట్ మనీకి టెండర్లు… ఊఊ ఉ ఇక బస్సులకై వెయిటింగ్… ఫుట్ బోర్డులో ఫైటింగుకాంటీన్ లో మీటింగ్… ఊఊ ఉఇక బస్సులకై...

0

AARADUGULUNTADA SONG LYRICS -SEETHAMMA VAKITLO SIRIMALLE CHETTU

Aaraduguluntada Song Telugu Lyrics ఆరడుగులుంటాడా ఏడడుగులేస్తాడాఏమడిగినా ఇచ్చే వాడాఆశ పెడుతుంటాడా ఆటపడుతుంటాడాఅందరికి నచ్చేసే వాడాసరిగ్గా సరిగ్గా సరిగ్గా నిలవవెందుకేబెరుగ్గా బెరుగ్గా ఐపోకేబదులేది ఇవ్వకుండ వెళ్ళిపోకే ఆరడుగులుంటాడా ఏడడుగులేస్తాడాఏమడిగినా ఇచ్చే వాడాఆశ పెడుతుంటాడా ఆటపడుతుంటాడాఅందరికి నచ్చేసే వాడా మాటల ఇటుకలతో… గుండెల్లో కోటలు కట్టేడాకబురుల చినుకులతో… ఒడి...

0

ADI ARABI KADALANDAM SONG LYRICS – BOMBAY

Adi Arabi Kadalandam Song Telugu Lyrics అది అరబిక్ కడలందం… తడి తళుకే కన్నాలేచెలి ఆట తళుక్కు… లేత వళుక్కు కౌగిళ్ళడిగానేహమ్మా హమ్మా… హమ్మ హమ్మ హమ్మాహే హమ్మా హమ్మా… హమ్మ హమ్మ హమ్మావిప్పారే తామరవే… రూపంతా కన్నాలేనీ పట్టూ రైకల… విదియ తదియ వైనం...